DANE FIRMY

Transportowa Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.

Plac Floriański 3 lok. 403

26-110 Skarżysko-Kamienna

NIP: 663-18-68-076

KRS: 0000420483

Kapitał zakładowy
w całości opłacony:
80 000 PLN

601 921 364
BIURO@TGI.BIZ.PL

ZAMÓW BILET MIESIĘCZNY

Bilet można zamówić wypełniając formularz, który należy pobrać z linku poniżej:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA BILETU MIESIĘCZNEGO

W celu zamówienia biletu miesięcznego należy dokonać wpłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem i wskazanie obowiązującej ulgi. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy Transportowej Grupy Inwestycyjnej z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, 26-110 Plac Floriański 3 lok 403, nr rachunku ING Bank Śląsk 62 1050 1416 1000 0023 6308 8440 . W tytule przelewu należy podać imię nazwisko i numer pesel, oraz podanie miesiąca i roku na jaki należy wystawić bilet. Osoba zamawiająca bilet pobiera formularz, wypełnia go i wysyła na adres email biuro@tgi.biz.pl (*wraz z kopią dokumentu uprawniajacego do ulgi).

Osoby korzystające z ulgi do zakupu biletu miesięcznego prześlą kopie dokument uprawniający do ulgi na adres email
biuro@tgi.biz.pl kopię dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez właściciela dokumentu. Czynność tą dokonujemy tylko raz w czasie ważności dokumentu.

Osoby korzystające z ulgi w treści przelewu dopisują rodzaj ulgi np.: student, uczeń, dzieci i młodzież niepełnosprawna, niewidomy Igr., niewidomy pozostała gr., doktorant. Przewoźnik ma prawo sprawdzić wiarygodność dokumentu uprawniającego do ulgi u wystawcy takiego dokumentu. Zamówienie na bilet miesięczny realizowany jest na dwa dni przed miesiącem na jaki został zakupiony bilet nie wliczając w to dni wolnych od pracy ( soboty, niedziele i dni świąteczne). Realizacja wystawienia biletu miesięcznego nastąpi po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku przewoźnika.
Bilet miesięczny jest imienny i będzie do odbioru u kierowcy po okazaniu dokutemu stwierdzającego zgodność danych osobowych. Podróżny kwituje podpisem odbiór biletu miesięcznego u kierowcy. Biletu miesięcznego niemożna udostępniać osobom trzecim. Bilet ważny jest z dokumentem tożsamości a kierowca ma prawo żądać taki dokument od podróżnego. Jakiekolwiek zmiany w treści lub w grafice bilety unieważniają bilet. W przypadku naruszeń zasad z korzystania z biletu, bilet traci ważność a kierowca jako organ kontrolny ma prawo zatrzymać bilet. Osoba kupując bilet miesięczny zapoznała się z regulaminem i akceptuje go.

*dotyczy biletu kupowanego z ulgą 


 
Wróć do góry Poprzednia strona