CENNIK

Skarżysko - Kielce - Skarżysko


Cena biletu na przejazd (Skarzysko-Kielce) (Kielce-Skarżysko) 8zł          Regulamin korzystania z biletu  

Karnet 10 przejazdowy na trasie (Skarżysko-Kielce) ( Kielce-Skarżysko) 70zł  Regulamin korzystania z karnetu

     
ULGI STOSOWANE PRZY SPRZEDAŻY BILETÓW JEDNORAZOWYCH
ULGA 37 %
ULGA 78 %
ULGA 51 %
ULGA 95 %
ULGA 100 %
CENY BILETÓW
CENY BILETÓW
CENY BILETÓW
CENY BILETÓW
CENY BILETÓW
ZWYKŁY ULGOWY
ZWYKŁY ULGOWY
ZWYKŁY ULGOWY
ZWYKŁY ULGOWY
ZWYKŁY ULGOWY
8,00 zł 5,04 zł
8,00 zł 1,76 zł
8,00 zł 3,92 zł
8,00 zł 0,40 zł
8,00 zł 0,00 zł


ULGI STOSOWANE PRZY SPRZEDAŻY BILETÓW MIESIĘCZNYCH


ULGA 37 %
ULGA 51 %
ULGA 78 %
ULGA 49 %


CENY BILETÓW
CENY BILETÓW
CENY BILETÓW
CENY BILETÓW


ZWYKŁY ULGOWY
ZWYKŁY ULGOWY
ZWYKŁY ULGOWY
ZWYKŁY ULGOWY


336 zł 211,68 zł
336 zł 164,64 zł
336 zł 73,92 zł
336 zł 171,36 zł


Regulamin Stosowane Ulgi Bilety Miesięczne Stosowane Ulgi Bilety JednorazoweZasady zmian stawek: 

1.Firma zastrzega sobie prawo stosowania zniżek ,podwyżek cen biletów w zależności od sytuacji ekonomicznej i rynkowej .Przyczyną zmiany stawek
 mogą być: " inflacja ; " zmiana cen paliwa i materiałów pędnych.
2.W przypadku zmiany wskaźnika inflacji - zmiana cen biletow będzie dokonywana nie częściej niż raz w roku począwszy od ostatniego dnia stycznia
zgodnie ze wskaźnikiem procentowym inflacji za rok poprzedni, ogłoszony w roczniku statystycznym
3. W przypadku zmian cen paliwa i materiałów pędnych - zmiana cen biletów będzie dokonywana nie częściej niż raz na kwartał zgodnie ze wskaźnikiem
proc. zmiany cen paliwa i materiałów pędnych za kwartał poprzedni, ogłoszonym w roczniku stat.
4. Firma może odstąpić od stosowania podwyżek cen biletów bez podania przyczyn
5.Dopuszcza się stosowanie rabatów, upustów oraz cen promocyjnych po uprzednim zawiadomieniu podróżnych
6. Zmianę cen przewoźnik zobowiązuje się ogłosić nie później niż na 14 dni przed zmianą cen i wydać odpowiednie cenniki oraz podać je do publicznej
wiadomości w pojazdach i na przystankach początkowych
7. W przypadku stosowania rabatów, upustów, cen promocyjnych przewoźnik zobow. się do podania

 
Wróć do góry Poprzednia strona

ROZKŁAD JAZDY

ważny od 22.04.2014 do 31.12.2016 komunikacja przyspieszona

CENNIK

gwarantujemy wysoką jakość usług i konkurencyjną cenę!

PROMOCJE

gwarantujemy wysoką jakość usług i konkurencyjną cenę!